Dobrodošli na naše internet stranice


Odvjetništvo je profesija koja je u demokratskom društvu jedan od najvažnijih instrumenata pomoći u ostvarenju i zaštiti prava građana, kako pojedinačno, tako i u okvirima raznih oblika njihovog skupnog organiziranja. Zbog toga je uvijek bilo u posebnom režimu uređenja a svako društvo ga propisima nastoji formulirati na afirmativan način tako da, osim pojedinačne, služi i općoj svrsi.

Odvjetnik je osoba kojoj je povjerena važna uloga u funkcioniranju pravnog sustava. Ona traži maksimalno posvećenje poslu, odgovornost, stručnu osposobljenost i moralnost. Svaki član profesionalnog strukovnog udruženja, Hrvatske odvjetničke komore, mora zadovoljiti određene kriterije koji predstavljaju dodatno jamstvo da je svojim stručnim, radnim i moralnim kvalitetama spreman obavljati ovaj časni poziv u skladu s visokim principima koje zahtjeva struka.

Iako u javnosti sliku o ovoj profesiji nije uvijek moguće objektivno percipirati zbog različitih silnica koje je dnevno politički formuliraju, kroz dugi niz godina, ona se uspješno nametnula kao djelatnost koja je neophodna karika u ostvarenju ideala pravne države i razvijanja demokratskih standarda suvremenog hrvatskog društva.

Svaki odvjetnik ima različit profil vlastitog razvoja, iskustva, povijesti osposobljavanja i reference te svakako predstavlja pojedinačnu vrijednost. Kao dio velike odvjetničke obitelji koja je sjajnom tradicijom kroz 140 proteklih godina značajno obilježila razvoj hrvatskog društva, predstavlja jamstvo da će služiti pravdi i promicanju pravne zaštite te da će u skladu s svojim sposobnostima i iskustvom pružiti valjani pravni servis.